Gyu-kaku Japanese Yakiniku Restaurant
shop no. : L1-18
Level : L1
Tel : 2617 1338
Opening Hours : 11:00 - 23:00
Website : www.gyukaku.com.hk

Accepting SHKP Mall Gift Certificate